Våra leverantörer

Vi väljer våra leverantörer med utgångspunkt från att de ska vara marknadsledande inom sitt segment, samt att deras produkter ska vara ändamålsenliga för våra kunder och passa in i vår produktstruktur.

Vi har täta kontakter med våra leverantörer genom både möten och utbildningar samt besök på internationella mässor. Vi fångar på detta vis tidigt upp tekniska innovationer som sedan kommer våra kunder tillgodo.

 

 

 

 

filtronic2006_4flogomartin_logothermaltronics_logo
 

MATRONIC i Sverige AB
Månskärsvägen 10B
SE-141 75 KUNGENS KURVA
Tel: +46 8 556 291 00
Fax: +46 8 744 53 10
Mail: info@matronic.se
order@matronic.se